Program wydarzenia

Kongresono odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia w Warszawie.

WSTĘPNY PROGRAM KONGRESONA – MOŻE ON ULEC ZMIANIE, MOŻLIWE ŻE POJAWIĄ SIĘ JESZCZE WYSTĄPIENIA!

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres: kongresono@riseup.net

Czwartek, 04 KWIETNIA : 16.00 – 20.00

 1. Godz. 16. PRZYWITANIE I WSTĘP / Tymek
 2. sesja: KULTURA / SZTUKA
 • 16.15 World Music forpocztą anarchizmu – folk dla społecznej zmiany / Matacz Dewot
 • 16.30 Czy? Co? Jak? Idee ruchu wolnej kultury a myśl anarchistyczna – wzajemne inspiracje / Tomasz Gospoś
 • 16.45 dyskusja
 1. sesja: WALKA KLAS / POLITYKA GLOBALNA
 • 17.00 Marks, anarchosyndykalizm i pytanie o aktualność rewolucji robotniczej / Walosz
 • 17.15 Anarchosyndykalizm, syndykalizm a związki głównego nurtu / Żaczek, Laura
 • 17.30 Political fiction – rozważania o polityce światowej / Ryć
 • 17.45 Współczesne zjawiska w sferze pracy a zanik czasu wolnego / Piotrek
 • 18.00 dyskusja

Przerwa i mały poczęstunek: 18.15 – 18.45

 1. sesja: EKOLOGIA
 • 19.00 Polityka energetyczna panstwa a wolność / Jarosław Dubiel
 • 19.15 dyskusja
 1. sesja: NGOizacja
 • 19.30 Ruch wolnościowy w pułapce NGOsów – jak z niej wyjść? / Owca
 • 19.45 dyskusja

 Piątek, 05. KWIETNIA:

11.00: wegańskie/wegetariańskie śniadanie w „Dziewczynach do wzięcia”, Rynek Nowego Miasta 21/23, koszt ok. 12 zł

12.30 – 14.00: spacer po Warszawie z przewodnikiem

16.00 – 21.30:

 1. 16.00 PRZYWITANIE
 2. sesja TECHNOLOGIE / INTERNET
 • 16.15 Zagrożenia wolności w cyberprzestrzeni / Cyprian
 • 16.30 dyskusja
 1. sesja: FEMINIZM / QUEER
 • 16.45 Wojna kulturowa, czyli dyskusje o sprawach obyczajowych / Halina Gąsiorowska
 • 17.00 Historia krytyczna jako narzędzie zmiany społecznej. O badaniu historii osób nieheteronormatywnych w Polsce w perspektywie queerowej / Agnieszka Weseli/Furja
 • 17.15 Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet / Lukas
 • 17.30 dyskusja
 1. sesja: METODY DZIAŁANIA 1
 • 17.45 Perspektywa anarchopozytywistyczna / Petros
 • 18.00 Anarchistyczne przedsiębiorstwa przyszłości – czyli pokażmy im na co nas stać! / Kuba
 • 18.15 Rozbudowa ruchu anarchistycznego. Ruch jako mikrospołeczność i relacje między członkami ruchu / Gosia
 • 18.30 dyskusja

Przerwa i mały poczęstunek: 18.45 – 19.15

 1. sesja: METODY DZIAŁANIA 2
 • 19.15 Faszyzm oczami psychologii – wczoraj i dziś / Maciek
 • 19.30 Związek zawodowy czy konspiracyjna komórka? – polski anarchizm na tle współczesnych tendencji insurekcyjnych oraz w odniesieniu do ruchu narodowego / Rafał
 • 19.45 O perspektywie insurekcjonistycznej / Kamil Gruszczynski
 • 20.00 Szto dziełać? / Metys
 • 20.15 dyskusja
 1. sesja: MIASTO
 • 20.30 Bunt obywateli i obywatelek Warszawy / Monika Kłosowska
 • 20.45 Poszerzenie partycypacji / Mateusz
 • 21.00 Budżet partycypacyjny / Darek Bari Kraszewski
 • 21.15 dyskusja

Podczas Kongresona odbędzie się wystawa pt. „Portrety rewelacyjne/rewolucyjne” Grażyny Małkiewicz!

Zapraszamy też na performance: Czasowa Strefa Autonomiczna – InstalAKCJA Mai Rozbickiej.

Zapraszamy również na stoiska z wydawnictwami: Bractwa Trojka, Le Monde Diplomatique, OZZ Inicjatywa Pracownicza, oraz z gadżetami Porozumienia Kobiet 8 Marca.

Ponadto, w przerwach zapraszamy na kiermasz wolnej wymiany. Przynieście ze sobą książki / gazetki / gadżety o tematyce anarchistycznej i wymieńcie się nimi z innymi uczestnikami KONGRESONA.

SOBOTA, 06 KWIETNIA

19:00 – 20:30 – W ramach drugiego Festiwalu Oporu zapraszamy na  podsumowanie i dyskusję nt. KONGRESONA. W trakcie spotkania chcielibyśmy przedstawić wyniki naszych spotkań, oraz rozpocząć otwartą dyskusję wśród osób, które zainteresowane są zaproponowanymi w jego ramach tematami. Adres: Squat “Przychodnia”, ul. Skorupki 6A.

INNE TEMATY DO DYSKUSJI:

– alternatywna ekonomia (wymiana, spółdzielnie, couch surfing)

– edukacja jako środek przemian społecznych

– Internet jako utopia/ Internet jako dystopia

– Anarchizm a technologie- (od wojskowych i nadzoru po bio- i nanotechnologie)

– Konferencja Klimatyczna ONZ (COP), listopad/grudzień 2013 w Warszawie

– “Antykongres” w Katowicach, maj 2013

– opór medialny, hackerstwo

– do kogo kierujemy nasz przekaz wolnościowy?

– relacje między anarchizmem i feminizmem

—-

wcześniejsze informacje:

Referaty, czyli część akademicka, zaczną się od godziny 16:00 każdego dnia.

Przewidujemy kilkanaście osób występujących z referatami, oraz kilkadziesiąt dyskutantów i dyskutantek.

Całość podzielona będzie na bloki tematyczne. Układając plan wypowiedzi i wykładów będziemy się starali, by dochodziło do polemik i konfrontacji różnych idei, pomysłów i wizji.

BARDZO WAŻNE JEST, BY PRELEGENCI/PRELEGENTKI PRZYSŁALI/PRZYSŁAŁY NAM KONSPEKTY SWOICH WYSTĄPIEŃ. Umożliwi nam to ułożenie ich w bloki tematyczne.

PROSIMY O NADSYŁANIE KONSPEKTÓW NAJPÓŹNIEJ DO 20 MARCA. Standardowy rozmiar konspektu to minimum 0,5 strony A4. Oczywiście mogą być także dłuższe teksty.

Dyskusje poprowadzi moderator/moderatorka. Po każdym wystąpieniu rozpocznie się wolna dyskusja. Planowany czas każdego wystąpienia to 15-20 min.

Zakres proponowanych przez nas tematów jest bardzo szeroki, gdyż uwzględnia propozycje wielu osób. Co do jednego jesteśmy zgodni: nie ma to być kongres zajmujący się historią ruchu anarchistycznego, ale spotkanie rozpoczynające pogłębioną dyskusję na temat ruchu dzisiaj oraz jego celów i zadań na przyszłość. Mamy nadzieję, że w Kongresonie wezmą udział zarówno osoby działające aktywnie, jak i sympatyzujące z ruchem anarchistycznym i innymi ruchami wolnościowymi. Zapraszamy również byłych aktywistów i aktywistki. Chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania: przeciwko jakim celom ruch anarchistyczny kieruje swoją krytykę, z kim lub czym walczymy? Co i jak zamierzamy budować?

Poniżej przedstawiamy powstałe w toku dyskusji propozycje tematów, które wydały nam się istotne. Nie jest to zbiór zamknięty; nie myślimy również o uwzględnieniu w wystąpieniach wszystkich sugerowanych problemów. Z otwartością czekamy na tematy wystąpień spoza przedstawionej listy. Podkreślamy, że forma wystąpienia jest dowolna: może to być referat, manifest, muzyka, performans, instalacja artystyczna, itp.

TEMATY:

 • Metody i techniki jakimi ruch się posługuje:
  – pacyfizm czy insurekcjonizm,terroryzm?
  – opór medialny, hakerstwo (portale społecznościowe, memy)
  – czy dopuszczamy wykorzystanie polityków w naszych działaniach?
  – pełen zakres środków, wszystkie metody dozwolone
  – sztuka- wolna kultura
  – alternatywna ekonomia (wymiana, spółdzielnie, couch surfing)
  – edukacja jako środek przemian społecznych
 • Kto ma odczytać nasze wolnościowe przesłanie?:
  – syndykalizm (pracownicy)
  – grupy wykluczonych (LGBTQ, wolne konopie, małe miasta, wieś ,osoby starsze itd.)
  – artyści i artystki – tzw. ludzie kultury
  – środowiska akademickie (studenci i studentki)
  – „oburzeni”
  – stanowisko indywidualistyczne, nihilizm.
 • Miasto:
  – miasto jako przestrzeń kontroli: czy można się spod niej wyzwolić, czy
  można ją obalić?
  – sytuacjonizm współcześnie
  – partycypacja społeczna
  – polityka mieszkaniowa (eksmisje,blokady, partyzantka deweloperów, gettoizacja wysiedlonych mieszkańców)
  – przyszłość squatów
  – status i gospodarowanie przestrzeniami wspólnymi- partyzantka ogrodnicza
 • Internet/haktywizm
  – cele metody i skuteczność haktywizmu
  – internet jako utopia równości ponad granicami
  – internet jako dystopia: zagrożenia związane z internetem
  – własność intelektualna i prawa autorskie, granice domeny publicznej, open source, wolna licencja, creative commons, ruch wolnej kultury, itd.
  – kontrola działań użytkowników internetu
  – społeczeństwo sieciowe
  – cenzura w sieci- ACTA: jednorazowy zryw czy wskaźnik zmiany świadomościowej?
 • Anarchizm a technologie- (od wojskowych i nadzoru po bio- i nanotechnologie)
 • Czy temat walki klas jest dla środowisk anarchistycznych ważny, rozpoznany? Co rozumiemy pod tym pojęciem? Gdzie przebiegają podziały klasowe dzisiaj? Czy istnieje potrzeba tworzenia społecznej utopii?
 • Feminizm:
  – anarchizm i feminizm: wspólne cele?
  – źródła opresji wg teorii feministycznych i sposoby ich zwalczania
  – przemoc fizyczna i seksualna wobec kobiet
  – relacja państwa i patriarchatu
  – seks a anarchizm
 • Perspektywy polityczne i gospodarcze Europy i świata, nasze miejsce w
  tych procesach
  – Chiny, Daleki Wschód (jak reagować na łamanie praw pracowniczych w Azji)
  – Afryka
  – Bliski Wschód
  – Ameryka Południowa
  – political fiction (hipotetyczny rozwój sytuacji geopolitycznej i społecznej)
 • Ekologia: czy ruch anarchistyczny jest ruchem ekologicznym? – Radykalne grupy ekologiczne; – anarchizm a prawa zwierząt (weganizm)
 • Konferencja Klimatyczna ONZ (COP), listopad/grudzień 2013 w Warszawie
 • “Antykongres” w Katowicach, maj 2013

PRZEDSMAK

Z radością oznajmiamy, że na Kongresonie aż dwa wykłady przedstawi nasz dobry (i znany) Towarzysz, Jarosław Dubiel – ekoaktywista, działacz Ruchu Wolność i Pokój , opozycjonista w PRL oraz uczestnik wielu inspirujących akcji. Jarema zaprezentuje tematy:

Polityka energetyczna państwa a wolność,  ORAZ  Non violence – filozofia i praktyka.

Serdecznie zapraszamy do udziału, warto:)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: