Oświadczenie Kuriera Syndykalistycznego

Jako grupa skupiona wokół pisma pracowniczego Kurier Syndykalistyczny ślemy wyrazy solidarności i wsparcia dla wszystkich uczestników Pierwszego Kongresu Anarchistycznego w Warszawie – KONGRESONO. Jesteśmy emigracją zarobkową pracującą na terytorium Wielkiej Brytanii, której bliskie są idee anarchosyndykalizmu i samoorganizacji pracowniczej. Poprzez aktywny udział w walkach pracowniczych chcemy dotrzeć z naszymi ideami do polskojęzycznych imigrantów zarobkowych. Współpracujemy również z brytyjskimi organizacjami i związkami dążącymi do samorządności pracowniczej (Solidarity Federation, Industrial Workers Of The World). Jesteśmy przeciwnikami dzielenia ludzi na rasy czy narody, dlatego bliskie są nam idee internacjonalizmu. Zapraszamy wszystkich zgromadzonych; zarówno ogranizacje jak i pojedyncze osoby do bliższej współpracy – zarówno przy redagowaniu naszego pisma, jego kolportażu jak i na płaszczyźnie samych walk pracowniczych.

 Z wyrazami solidarności

Kolektyw Kuriera Syndykalistycznego

http://kuriersyndykalistyczny.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: