Zaproszenie

PODSUMOWANIE / NOTATKA PRASOWA

W dniach 4 – 6 kwietnia 2013 r. w Warszawie, spotkali się anarchiści i anarchistki oraz osoby zaangażowane w realizację idei wolnościowych. Wielogodzinne spotkania wypełniły 15-minutowe referaty i krótkie dyskusje, których wysłuchało ponad 200 osób. Bloki dyskusyjne dotyczyły:

– Walki klas i globalnej polityki, co pokazało zróżnicowanie ideowe środowiska,

– Ekologii, w tym propozycji strategii środowiska anarchistycznego wobec szczytu klimatycznego ONZ „COP 19” organizowanego od 11 listopada 2013 r. w Warszawie,

– Alternatywnych strategii działania, w tym insurekcjonizmu, anarchosyndykalizmu, anarchopozytywizmu i budżetu partycypacyjnego; uczestnicy wyrazili solidarność z anarchistycznymi więźniami politycznymi w Grecji i na świecie,

– Metod i taktyk, z wieloma uwagami dotyczącymi sytuacji w ruchu, m. in. ngoizacji,

– Miasta: taniego budownictwa i oporu społecznego wobec opresyjnej polityki komercjalizacji usług komunalnych.

– Feminizmu, oraz zagadnień gender i queer

Kongres pozwolił na lepszą integrację osób ze środowiska. Planowany jest kolejny międzynarodowy kongres ruchów anarchistycznych i wolnościowych w Polsce jesienią bieżącego roku. Środowiska anarchistyczne z Polski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom

Warszawskie Środowiska Wolnościowe.

KONGRESONO

Pierwszy Kongres Anarchistyczny w Warszawie

 Współcześnie pojawia się coraz więcej głosów mówiących wprost o kryzysie idei anarchistycznych – czy też mówiąc ogólniej – idei wolnościowych. Postawę wielu środowisk nawiązujących w swym etosie do autonomii jednostki, prawa do jej samorealizacji i do zasady sprawiedliwego podziału dóbr, cechuje w ostatnich latach, jeśli nie bierność, to pewnego rodzaju nieśmiałość, która powoduje, że nie potrafią one w pełni wykorzystać swego potencjału. Spadek aktywności grup wolnościowych staje się tym wyraźniejszy, im bardziej wzrasta polityczne pobudzenie radykalnej prawicy i zwiększa się poparcie dla jej programu. Czy może to sugerować dziejowe wypalenie się idei anarchistycznych?

 Swoisty brak wiary we własne siły, jaki cechuje u progu XXI wieku grupy wolnościowe, w połączeniu z niedoprecyzowaniem wątków, które kreśliłyby jasny plan działania i kształtowały spójną tożsamość powoduje, że myśl wolnościowa postrzegana jest przez wiele osób jako jałowa i pozbawiona mocy intelektualnej. Taki jej odbiór powoduje zwrócenie się części społeczeństwa ku ideologiom zniewolenia (faszyzm, nacjonalizm, bolszewizm), jak również przyczynia się do poczucia braku alternatywy i bierności względem aktualnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, politycznej.

 Kongresono czyli Pierwszy Kongres Anarchistyczny w Warszawie stawia sobie za cel próbę zmiany tego stanu rzeczy. Operacja ta miałaby się dokonać na dwóch poziomach. Pierwszy z nich, to przyjazna konsolidacja środowisk wolnościowych, grup anarchistycznych i anarchizujących indywidualistów i indywidualistek. Projekt ten, mimo że realizowany jest w formie „kongresu”, ma odbiegać od tradycyjnej akademickiej sztampy, dlatego też poza krótkimi referatami tematycznymi i związanymi z nimi dyskusjami, Kongresono akceptuje wszelkie przejawy twórczej ekspresji, takie jak warsztaty, happeningi czy instalacje.

Drugi poziom Kongresu Anarchistycznego ma być namysłem nad możliwością wypracowania intelektualnej bazy (lub wielu modeli bazowych) niezbędnej do tego, by wszelkie idee -a w tym wypadku idee wolnościowe- rozwijały się i budowały język opisu adekwatny do obecnej sytuacji społeczno- politycznej. Praca ta mogłaby przyczynić się do ochrony ich przed skostnieniem i dogmatyzacją. Podjęcie w ramach Kongresona takich zagadnień jak:

Do czego dążą idee wolnościowe? Przeciw komu i przeciw czemu skierowana jest działalność ruchów wolnościowych? Jak idee wolnościowe odnajdują się we współczesnym systemie władzy i manipulacji społecznej? Jaki jest i jak działa system opresji w XXI wieku?

Ich wspólne rozważenie mogłoby przyczynić się do budowania rzetelnej tożsamości ruchów wolnościowych. Pomogłoby to także w określeniu właściwego im pola oraz metod działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych próbach!

Warszawskie Środowiska Wolnościowe

10 thoughts on “Zaproszenie

 1. takijakiśudawany says:

  NARESZCIE! TZM podobno weźmie udział, mam nadzieję że te ‘sekciarskie’ malutkie organizacje się zjednoczą i coś ruszy! Śmieszne to trochę było, że idea anarchistyczna, zakładająca zjednoczenie się społeczeństwa, była promowana przez zatomizowane grupy. Trzeba coś zmienić, w ruchu powinno być miejsce dla każdego, obojętnie czy gotuje w FNB, maluje w MPK czy jest teoretykiem sprzed monitora. Damy radę, jeszcze za naszego życia, inaczej nie płodzę dzieci, zróbmy to dla nich

 2. JCQS says:

  Mam nadzieję, że zaproponują coś konkretnego…

  • K. says:

   Proponować sobie można. Bez przerwy się coś proponuje. Jeden A, drugi B, trzeci C, i tak aż do Z. A później się kłócą, kto ma rację, aż w końcu nikt nie ma już sił na nic.
   Przydałyby się jakieś warsztaty z “Nie jestem najmądrzejszą dupą na świecie” i “Zrobić po czyjemuś, nawet jeśli po mojemu jest lepiej, to lepiej niż nie zrobić nic”.

 3. Wasyl says:

  Bardzo dobra inicjatywa, wybieram się.

 4. Jaga says:

  extra,super,ale zapraszacie ludzi z całej polski i robicie wydarzenie od czwartku do soboty
  nie bierzecie pod uwagę tego,że jednak niektórzy,uwaga: PRACUJĄ?

  • kongresono says:

   Oczywiście, że bierzemy to pod uwagę. Trudno byłoby inaczej, my też przecież pracujemy. 6.-7.04. odbywa się w Warszawie Resist Fest, na który przyjedzie sporo osób z różnych miast. Nie chcieliśmy osób zainteresowanych oboma wydarzeniami narażać na koszty i niewygody przyjazdu po raz drugi, dlatego zorganizowaliśmy Kongres bezpośrednio przed Resist Festem. W sobotę natomiast odbędzie się podsumowanie Kongresona i dyskusja. Jeśli komuś nie uda się być na wystąpieniach – zapraszamy przynajmniej w sobotę.

 5. ruta says:

  Czy może przyjść ktoś, kto niczego nie przygotuje? Przyjść tylko, żeby się przysłuchiwać?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s